Wat zijn schrijfproblemen?

Veel kinderen op de basisschool hebben problemen met het (leren) schrijven. Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met het leren schrijven. Terwijl schrijven nog steeds de belangrijkste manier is om te communiceren. Daarnaast lezen kinderen beter en sneller als ze de letters en woorden geleerd hebben door te schrijven met de hand. Schrijven is een schoolse vaardigheid en school is dan ook de plek waar je leert schrijven. Verreweg de meeste schrijfmoeilijkheden zijn het gevolg van te weinig instructie en oefening op school.
In groep 1 en 2 wordt een begin gemaakt met het aanleren van de schrijfvoorwaarden (goede houding, beweging in de hand, motivatie en concentratie). Voordat een kind naar groep 3 gaat is het belangrijk dat de schrijfvoorwaarden voldoende zijn. In groep 3 starten kinderen met het schrijven van letters en cijfers, in groep 4 komt het aan elkaar schrijven. Vanaf groep 5 t/m 8 is het schrijftempo van het kind belangrijk. Bij voldoende tijd kunnen de meeste kinderen vaak nog goed meekomen, maar in deze leeftijd gaat het werktempo omhoog en kunnen er alsnog kinderen uitvallen met schrijfproblemen. Je ziet dan naast een vertraagd schrijftempo ook een te snel schrijftempo en/of een slordig schrift.

Wanneer ga je naar kinderfysiotherapeut voor het schrijven?
Als uw kind slordig schrijft, het handschrift is onleesbaar, pijn heeft bij het schrijven, het schrijftempo is laag of uw kind houdt het potlood op een vreemde manier vast.

Werkwijze
Problemen met het schrijven kan verschillende oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut start met een vraaggesprek en testjes om te onderzoeken waar het probleem vandaan komt. Is het een motorisch probleem, heeft het kind moeite met spelling of heeft het te maken met motivatie en/of aandacht? Of is er een lichamelijke oorzaak, zoals hypermobiliteit of slechtziendheid.
Daarna wordt er een behandelplan gemaakt met ouders en (eventueel) de leerkracht en gaat de kinderfysiotherapeut aan de slag met het kind.

Tip van Tine
Ziet u dat uw kind in groep 2 moeite heeft met het vasthouden van het potlood of kleuren en tekenen lastig of niet leuk vindt, neem dan al contact op met de kinderfysiotherapeut. Dan kunnen we al ondersteuning bieden bij de schrijfvoorwaarden.

Terug naar overzicht
Direct een afspraak maken

Behandelaar

Met schrijfproblemen kun je terecht bij Linda Tolsma, Linda Maat-van Poll of Tine Dietvorst.