Loading...

Wat is Sensorische Informatieverwerking (SI)?

SI is de samenwerking van de hersenen en de zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen, proeven), waarbij de zintuigen de informatie uit het eigen lichaam en de omgeving aanleveren. De hersenen verzamelen, verwerken, selecteren, integreren en waarderen al deze informatie. De verwerking van al deze informatie zorgt ervoor dat er acties ondernomen worden en het lichaam zich aan kan passen aan de omgeving. Er zijn binnen de prikkelverwerking 4 verschillende gebieden:

  • Gevoelig voor prikkels
  • Prikkels vermijden
  • Gebrekkige registratie van prikkels
  • Prikkelzoekend

Met welke klachten kom je in aanmerking voor Sensorische Informatieverwerking (SI) behandeling?
Wanneer de verwerking van de binnenkomende prikkels anders verloopt en het dagelijks functioneren wordt beperkt of wanneer het de motorische ontwikkeling in de weg gaat staan, kan het zinvol zijn contact op te nemen met de kinderfysiotherapeut. Denk hierbij aan;

  • Problemen met beweging en evenwicht: kinderen die niet stil kunnen blijven zitten, of juist weg zitten te dromen in de klas
  • Problemen met aanraking: continu aan andere kinderen zitten, juist aan zichzelf zitten te plukken, de aankleedmomenten uit de weg gaan
  • Problemen met visuele informatie: alles om zich heen zien bewegen
  • Problemen met auditieve informatie: afgeleid zijn of schrikken van geluiden om zich heen
  • Problemen met geur of smaak: likken aan voorwerpen, alleen voedsel van bepaalde structuur willen eten

Werkwijze
Er zal altijd eerst een anamnese(vraaggesprek) plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit ook alleen met de ouders en zonder het kind. Daarna zal er altijd een uitgebreide vragenlijst ingevuld worden door de ouders, soms aangevuld met een vragenlijst voor de leerkracht. Deze wordt uitgebreid besproken met de ouders, waarna een behandelplan opgesteld zal worden. Dit behandelplan is zowel gericht op de thuissituatie als op de schoolse situatie wanneer dit van toepassing is.

Tip van Linda
Zorg voor rust, reinheid en regelmaat. Dit is voor alle mensen belangrijk, maar extra van belang bij kinderen die problemen hebben met de Sensorische Informatieverwerking.

Terug naar overzicht
Direct een afspraak maken

Behandelaar
Al onze kinderfysiotherapeuten zijn geschoold in het behandelen van kinderen met Sensorische Informatieverwerking (SI) problemen, Linda Maat- van Poll, Linda Tolsma, Tine Dietvorst.