Loading...

Wat is een voorkeurshouding?

Sommige baby’s liggen gedurende meer dan 75% van de tijd met hun hoofd naar één kant gedraaid. Dat wordt een voorkeurshouding genoemd. Bij zuigelingen zijn de schedelnaden en fontanel nog niet gesloten, zoals bij volwassenen, en is de schedel zacht en dun. Wanneer een baby steeds met het hoofd naar één kant gedraaid ligt kan, door het feit dat de schedelnaden nog niet gesloten zijn, een afplatting van het hoofd aan die zijde (deformatieve plagiocephalie) ontstaan. Wanneer een baby steeds op zijn rug ligt en recht naar voren kijkt, kan een rechte afplatting van het achterhoofd (deformatieve brachycephalie) ontstaan.

Met welke symptomen kom je in aanmerking voor kinderfysiotherapie bij een voorkeurshouding?
Wanneer je baby meer dan 75% van de tijd met het hoofd naar één kant ligt gedraaid en/of een afplatting van het hoofd heeft.

Werkwijze
De kinderfysiotherapeut behandelt zeer regelmatig kinderen met een voorkeurshouding en/of schedelvormafwijking. Na het intakegesprek zal de kinderfysiotherapeut de zuigeling onderzoeken. Hierbij wordt niet alleen naar de vorm van het hoofd en naar de nek gekeken, maar worden ook alle andere mogelijke oorzaken voor een voorkeurshouding of schedelvormafwijking onderzocht.
In de meeste gevallen zal geconstateerd worden dat het gaat om een PT (posturale torticollis), hierbij ligt het kind vaak met het hoofd naar één kant toe gedraaid en lukt het niet goed om de andere kant op te kijken. Of een congenitale musculaire torticollis (CMT) kan voorkomen, zij het minder vaak dan de PT. Hierbij is er sprake van een afwijking in een belangrijke nekspier. Vaak is een verdikking aan de voorzijde van de nek voelbaar. Hierbij zie je dat het kind met zijn hoofd naar één kant gedraaid ligt, maar is er ook sprake van een kanteling van het hoofd naar de andere zijde. Hierbij zal de kinderfysiotherapeut gerichte adviezen geven om uw kind vast te houden tijdens allerlei dagelijkse activiteiten. Een aantal adviezen kunt u al van een medewerker van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) meegekregen hebben. De kinderfysiotherapeut zal deze adviezen aanvullen met adviezen specifiek gericht op de situatie van u en uw kind. Daarnaast worden oefeningen voor uw kind meegegeven, om de motorische ontwikkeling te ondersteunen en de normale beweeglijkheid van de nek terug te krijgen.
In de zeldzamere gevallen dat er sprake is van een craniosynostose (één van de schedelnaden is eerder gesloten dan zou moeten) of een oorzaak voor een voorkeurshouding vanuit de heupen, rug, zenuwen, zintuigen of neurologische afwijkingen zal de kinderfysiotherapeut meestal in overleg met de jeugdarts of huisarts afstemmen of verdere verwijzing nodig is.

Tip van Linda
Leg je baby regelmatig op de buik zodat het minder vaak op één zijde van het hoofd ligt. Op die manier worden de nekspieren van je baby ook sterker.

Terug naar overzicht
Direct een afspraak maken

Behandelaar
Linda Maat-van Poll, Linda Tolsma en Tine Dietvorst zijn bij onze praktijk kinderfysiotherapeuten die een voorkeurshouding bij baby’s behandelen.